JavaScript is disabled in your browser. Please enable it, it is necessary for this site to function correctly. Click here to see how you can enable JavaScript.
U bent hier: StartpaginaVoorwaardenBrussels Hoofdstedelijk GewestDocumenten

 

Welke documenten kan je aanleveren om je 3 jaar relevante beroepservaring te bewijzen?

De voornaamste in aanmerking komende bewijsstukken zijn als volgt:

Loontrekkende praktijkervaring:

Ieder document of registratie, gedaan in het kader van de regelingen inzake de sociale zekerheid, en uitgereikt of meegedeeld door een openbare dienst, of een instelling die werd belast met een openbare dienst, waarmee worden bevestigd:

  • de identiteit van de werkgever en van de werknemer;
  • de begin- en de einddatum van de praktijkervaring;
  • eventueel de aard van de praktijkervaring;
  • het werkregime.

daarbij, wanneer het bovenvermelde document of de registratie onvoldoende gegevens bevat over de aard van de activiteit : een getuigschrift van de werkgever dat nauwkeurig de uitgevoerde taken, uitgevoerd in de bedoelde periode, en de bevoegdheden, vermeldt.

 

Opmerking : CV’s en arbeidsovereenkomsten kunnen niet als bewijzen van werkervaring gelden.

Praktijkervaring van zelfstandig ondernemingshoofd:

De inschrijving als handelaar of ambachtsman in de Kruispuntbank van Ondernemingen, samen met een bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen dat de begin- en einddatum en de uitoefening als hoofd- of als nevenberoep bevestigt.


Opmerking: de zelfstandig ondernemingshoofd moet gedurende 3 jaar onder arbeidscontract een arbeider tewerkgesteld te hebben, die als werknemer/natuurlijke persoon een toegang tot het beroep in de gepaste categorie had.

 

Voorbeeld van KBO attest: zie hier

Praktijkervaring van bedrijfsleider zonder arbeidsovereenkomst (bestuurder, beheerder in een vennootschap):

De benoeming, zoals bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, samen met een bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen dat de begin- en einddatum en de uitoefening als hoofd- of als nevenberoep bevestigt.

Opmerking: de vennootschap moet gedurende 3 jaar ofwel i) onder arbeidscontract een arbeider tewerkgesteld te hebben die als werknemer/natuurlijke persoon een toegang tot het beroep in de gepaste categorie had, ofwel ii) had een bestuurder/beheerder die als natuurlijke persoon een toegang tot het beroep in de gepaste categorie had.

Praktijkervaring van zelfstandig helper:

Een getuigschrift van het zelfstandig ondernemingshoofd, dat nauwkeurig de uitgevoerde taken, de bevoegdheden en de begin- en einddatum ervan bevestigt, samen met een bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen dat de begin- en de einddatum en de uitoefening als hoofd- of als nevenberoep bevestigt.

 

In geval van twijfel over de bewijsstukken die je ons aanlevert, zal je verzocht worden om bij een ondernemingsloket een attest te verkrijgen waarbij je beroepservaring van 3 jaar in de gepaste categorie formeel bevestigd wordt.

Voorbeeld van attest: zie hier