JavaScript is disabled in your browser. Please enable it, it is necessary for this site to function correctly. Click here to see how you can enable JavaScript.
U bent hier: StartpaginaVoorwaarden3 jaar ervaring

Je kan een beroepservaring van minstens 3 jaar in een basisberoep bewijzen:

Om een certificaat van bekwaamheid te behalen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Je slaagt voor een door een Gewest erkend examen en je dient je certificaataanvraag bij RESCert in uiterlijk 6 maanden na datum van het examen. Je hoeft geen bewijs van slagen op het examen aan te leveren;  elke exameninstelling stuurt RESCert op regelmatige basis de lijst van geslaagde cursisten door.
    • Opmerking: vooraleer een examen “Zonthermische installaties voor gecombineerde systemen “ af te leggen moet je eerst voor het examen “Zonthermische installaties voor sanitair warm water” slagen.
  • Indien je als natuurlijke persoon over een inschrijvingsattest bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen van minstens drie jaar  beschikt:
    • In een in aanmerking komende beroepsactiviteit (toegang tot het beroep in een basisberoep);
    • Je levert een papieren inschrijvings/registratieattest uitgegeven door het ondernemingsloket (vroeger 'Kamer van Koophandel' of 'Registratie Commissie Aannemer van de Federale Overheidsdienst Financiën' genaamd), of een papieren KBO uittreksel.
  • Indien je als natuurlijke persoon over een inschrijvingsattest bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen van minder dan drie jaar in een in aanmerking komende beroepsactiviteit (toegang tot het beroep in een basisberoep) beschikt OF indien je als natuurlijke persoon niet over een KBO inschrijvingsattest beschikt: