JavaScript is disabled in your browser. Please enable it, it is necessary for this site to function correctly. Click here to see how you can enable JavaScript.
U bent hier: StartpaginaVoorwaardenBuitenlands Certificaat

Je beschikt over een buitenlands certificaat en je wenst dat het in België als gelijkwaardig wordt erkend:

  • Je dient een kopij of scan in van je (door de drie Gewesten erkend en met Europese richtlijn 2018/2001 conform) buitenlands certificaat en van je getuigschrift van slagen voor een buitenlandse opleiding in het kader van de betreffende Europese Richtlijn.
  • Je verwijst naar de in de desbetreffende lidstaat ter beschikking gestelde (online) lijst van gecertificeerde installateurs (behalve als je gevraagd heb om in geen publieke lijst opgenomen te worden). Deze lijst moet door de drie Gewesten erkend worden.
  • Als je deze voorwaarden naleeft zal je geen nieuw certificaat krijgen, maar je naam zal aan een lijst van buitenlandse installateurs toegevoegd worden, waarvan het certificaat in België als gelijkwaardig wordt erkend. Indien de aanvraag tot equivalentie goedgekeurd wordt, krijg je wel een RESCert-nummer.