JavaScript is disabled in your browser. Please enable it, it is necessary for this site to function correctly. Click here to see how you can enable JavaScript.
U bent hier: StartpaginaVoorwaardenFAQ

FAQ

  • Mag mijn bedrijf het logo van RESCERT in zijn website en in zijn publicaties aanbrengen?

Nee : het bedrijf mag wel vermelden dat een van zijn technici over het certificaat RESCERT nr XXXX beschikt, maar mag het logo van RESCERT in zijn website niet aanbrengen, omdat het certificaat met een persoon en niet met het bedrijf wordt gelinkt.

  • Wordt een installateur met een certificaat als aspirant in de publieke lijst van gecertificeerde installateurs opgenomen?

Nee

  • RESCert heeft mijn certificaataanvraag geweigerd, zal ik terugbetaald worden?

Nee, de algemene voorwaarden vermelden dat de weigering tot afgifte van een certificaat geen aanleiding geeft tot terugbetaling van de gemaakte kosten

  • Het uittreksel van de Kruispuntbank geeft in rubriek « BTW activiteiten » of « Nacebel code » een activiteit aan als chauffagist/elektricien aan, maar mijn aanvraag in het Waals of Brussels hoofdstedelijk Gewest wordt door RESCert geweigerd, waarom?

Alleen de activiteiten die in rubriek “Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer” worden vermeld komen in aanmerking – de andere rubrieken vermelden activiteiten waar geen controle over de competenties wordt gedaan.

  • Ik ben Installateur-frigorist, ik wens een certificaat “warmtepomp” in het Waals of Brussels hoofdstedelijk Gewest te behalen, ik heb geen toegang tot het beroep, hoe kan ik voldoen aan de voorwaarde van RESCert (= conformiteit met het Koninklijk besluit van 21 december 1974 tot bepaling van de eisen tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van installateur-frigorist)?

Ik moet me richten tot een ondernemingsloket, ze zijn gerechtigd om zo’n conformiteitsattest af te geven

  • Wat moet ik doen als ik mijn e-mailadres voor registratie niet meer ken?

Indien je het mailadres voor registratie niet meer weet, kun je contact opnemen met info@rescert.be. Opmerking: het is belangrijk dat de certificaathouder zélf ons hiervoor contacteert.

  • Wat moet ik doen wanneer ik geen toegang meer heb tot het mailadres van registratie?

Indien het mailadres voor registratie niet meer gebruikt wordt, of indien je geen toegang meer hebt tot dit mailadres, kun je contact opnemen met info@rescert.be. Opmerking: het is belangrijk dat de certificaathouder zélf ons hiervoor contacteert.