JavaScript is disabled in your browser. Please enable it, it is necessary for this site to function correctly. Click here to see how you can enable JavaScript.
U bent hier: Startpagina

De Vlaamse Regering keurde de nieuwe premie voor zonnepanelen goed. Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie. Deze premie komt er omdat na 31 december 2020 nieuwe eigenaars van zonnepanelen geen aanspraak meer kunnen maken op een terugdraaiende teller, zoals nu nog het geval is. De nieuwe premie voor zonnepanelen zal enkel van toepassing zijn voor nieuwe installaties met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA, geplaatst door een RESCert-installateur. In 2021 zal de premie maximaal 1800 euro bedragen.

Meer informatie is te vinden op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.


In een periode van twee jaar voor de vervaldatum van je certificaat kun je een opfrissingscursus volgen, slagen voor het bijhorende examen en vervolgens je verlengingsaanvraag indienen. Meer informatie over de verlengingsprocedure vind je op onze website (hier).Welkom!

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest hebben een systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs. De beoogde technologieën omvatten de volgende kleinschalige/residentiële energiesystemen:

 • Verwarmingsketels op biomassa;
 • Thermische zonne-energiesystemen voor de bereiding van sanitair warm water;
 • Thermische zonne-energiesystemen - combisystemen;
 • Fotovoltaïsche zonne-energiesystemen;
 • Ondiepe geothermische systemen;
 • Warmtepompen (zie onderstaande opmerking).

De tijdelijke vennootschap RESCert werd opgericht om de certificaataanvragen van de installateurs in de drie Gewesten te beheren. De certificaten van bekwaamheid hebben veel voordelen en worden aan natuurlijke personen (werfcoördinatoren, technische verantwoordelijken,…) toegekend.

Hoe kun je je certificaat bekomen ?

Je moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • Je volgt een erkende opleiding, in een van de zes categorieën voor dewelke je een certificaat wenst te behalen.
 • Je slaagt in een erkend examen.
 • Je voldoet aan de de toekenningsvoorwaarden.
 • Je dient je certificaataanvraag op deze website in
  • In Wallonië uiterlijk 12 maanden na de datum van het examen
  • In Vlaanderen uiterlijk 12 maanden na de datum van het examen
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uiterlijk 6 maanden na de datum van het examen
  • Klik hier om een account aan te maken.

Een certificaat is geldig gedurende

 • 7 jaar in het Waalse Gewest
 • 7 jaar in het Vlaamse Gewest
 • 5 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De kost voor het indienen van een aanvraag tot certificatie bedraagt 304,23€ excl. BTW

Op 1 januari zullen de prijzen van onze diensten worden geïndexeerd. Zoals u weet, kijken we dit jaar tegen een flinke inflatie en dito indexering aan. Deze indexatie is gebaseerd op de gezondheidsindex. De exacte index zal pas eind december gekend zijn, maar u houdt best rekening met een stijging van ongeveer 11%. Vanaf 1 januari kan u de exacte prijzen voor 2023 hier raadplegen. Deze prijzen gelden zowel voor basisaanvragen als verlengingsaanvragen volgens Vlaamse, Waalse en Brusselse regelgeving.


Het certificaat als aspirant

Sinds 01/01/2019 bestaat het certificaat als aspirant niet meer in Vlaanderen. Sinds 21/09/2020 bestaat het certificaat als aspirant niet meer in Wallonië. Let er bij uw aanvraag op dat u onmiddellijk een certificaat van bekwaamheid aanvraagt. Als u dat niet doet, zal men u, na goedkeuring, vragen om zelf een upgrade te doen van uw certificaat. Dit kan kosteloos, maar is wel een bijkomende stap.

Opmerking: Het certificaat van bekwaamheid als aspirant kan niet gebruikt worden in het kader van premies, en de personen met een certificaat van bekwaamheid als aspirant verschijnen niet in de lijst van gecertificeerde installateurs op deze website.

Opmerking voor warmtepompen: Met enkel een RESCert-certificaat is het niet toegelaten om bepaalde activiteiten aan warmtepompen met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit te voeren waarbij er een risico op emissies van deze koelmiddelen bestaat (installatie, reparatie, lekkagecontroles,…). Het bezit van een specifieke erkenning als koeltechnicus categorie I, II, III of IV en koeltechnisch bedrijf is verplicht. Voor meer informatie hierover: