JavaScript is disabled in your browser. Please enable it, it is necessary for this site to function correctly. Click here to see how you can enable JavaScript.
U bent hier: Startpagina

Welkom!

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs. De beoogde technologieën omvatten de volgende kleinschalige/residentiële energiesystemen:

  •     verwarmingsketels op biomassa;
  •     fotovoltaïsche en thermische systemen op zonne-energie;
  •     ondiepe geothermische systemen;
  •     warmtepompen (zie onderstaande opmerking).


De tijdelijke vennootschap RESCert werd opgericht om de certificaataanvragen van de installateurs in de drie Gewesten te beheren.  De certificaten van bekwaamheid hebben veel voordelen en worden aan natuurlijke personen (werfcoördinatoren, technische verantwoordelijken,…) toegekend.
 
Hoe kun je je certificaat bekomen ?

Je moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  •     Je volgt een erkende opleiding, in een van de zes categorieën voor dewelke je een certificaat wenst te behalen.
  •     Je slaagt in een erkend examen.
  •     Je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.
  •     Je dient je certificaataanvraag op deze website in, uiterlijk 6 maanden na de datum van het examenklik hier om een account aan te maken.


Een certificaat is geldig gedurende 5 jaar. De kost voor het indienen van een aanvraag tot certificatie bedraagt 250 € excl. BTW.

 

Wat is het verschil tussen een certificaat van bekwaamheid en een certificaat van bekwaamheid als aspirant?

  • Een certificaat van bekwaamheid is bedoeld voor installateurs met minstens 3 jaar ervaring (zie hier) die geslaagd zijn voor een examen.
  • Een certificaat van bekwaamheid als aspirant is bedoeld voor installateurs met minder dan 3 jaar ervaring (zie hier) die geslaagd zijn voor een examen.

In beide gevallen heeft men na het slagen voor het examen 6 maanden de tijd om een certificaat aan te vragen. Na de periode van 6 maanden moet er opnieuw examen afgelegd worden vooraleer er een certificaat kan aangevraagd worden.

 

Opmerking: Het certificaat van bekwaamheid als aspirant kan niet gebruikt worden in het kader van premies, en de personen met een certificaat van bekwaamheid als aspirant verschijnen niet in de lijst van gecertificeerde installateurs op deze website. Een certificaat van bekwaamheid als aspirant kan gratis 'geupgrade' worden naar een certificaat van bekwaamheid eens de installateur 3 jaar ervaring kan bewijzen.

 

Opmerking voor warmtepompen: Met enkel een RESCERT-certificaat is het niet toegelaten om bepaalde activiteiten aan warmtepompen met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit te voeren waarbij er een risico op emissies van deze koelmiddelen bestaat (installatie, reparatie, lekkagecontroles,…). Het bezit van een specifieke erkenning als koeltechnicus categorie I, II, III of IV en koeltechnisch bedrijf is verplicht. Voor meer informatie hierover:
 
•        voor het Vlaamse Gewest
•        voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
•        voor het Waalse Gewest