JavaScript is disabled in your browser. Please enable it, it is necessary for this site to function correctly. Click here to see how you can enable JavaScript.
U bent hier: StartpaginaVoorwaardenWetgeving

Wetgeving

Hieronder vindt u een overzicht van de wetgeving die van toepassing is qua certificatie van installateurs van hernieuwbare energiesystemen.

 

Europa:

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (zie artikel 14 paragraaf 3 en bijlage IV).

 

Vlaanderen:

Het Energiebesluit van 19 november 2010, onder andere artikels 8.4.1 en 8.5.1

Het ministerieel besluit houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs, onder andere artikels 48, 49 en 50 en bijlages 2 en 3. Ook Titel 2 Hoofdstuk 7 is van toepassing op RESCert.

 

Wallonie:

27 juni 2013

 • Arrêté du Gouvernement wallon mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique
 • Klik hier voor de link

11 december 2014 

 • Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique
 • Klik hier voor de link

14 januari 2015

 • Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, pour ce qui concerne les droits de dossier, les demandes d'agrément et l'équipement des centres de formation ou d'examen
 • Klik hier voor de link

6 mei 2015

 • Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique
 • Klik hier voor de link

27 augustus 2020

 • Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique
 • Klik hier voor de link

 

 

Brussel:

2 mei 2013

 • Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (1)
 • Klik hier voor de link

24 april 2014

 • Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant mise en place d'un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille
 • Klik hier voor de link

7 januari 2016

 • Ministerieel besluit tot vastlegging van de basisopleiding of de beroepsopleiding voor het basisberoep, van de minimuminhoud en van de richtsnoeren van de erkende opleidingen en examens voor installateurs HE
 • Klik hier voor de link